Kort overblik over de danske og internationale regelsæt for droneflyvning

Inden du starter dit nye droneeventyr, er det super vigtigt, at du sætter dig ind i reglerne for, hvor du må flyve med din drone, hvilke krav der er til dig som pilot og de tekniske og operationelle krav.

Det bliver stadig mere og mere populært for privatpersoner at give sig i kast med dronefoto og droneflyvning er eksploderet de seneste par år.

Nye regelsæt

Det har betydet, at der har været behov fra europæisk side om at udarbejde et fælles regelsæt, som sikrer en lige linje over hele Europa. Den 1. Januar 2021 trådte der derfor et nyt europæiske regelsæt for anvendelsen af droner i kraft. Dem gennemgår vi i det følgende. Ud over de europæiske findes der også en række danske retningslinjer i den danske dronebekendtgørelse.

Som privatperson, der flyver i Danmark, er det enormt vigtigt, at du sætter dig godt ind i reglerne for droneflyvning – både de europiske og  de danske.

Det europæiske regelsæt

Her er droneflyvning opdelt i tre kategorier: Den åbne kategori, Den specifikke kategori og Den certificerede kategori.

Alt, der har med droneflyvning på hobbyplan at gøre, hører under den åbne kategori. Indenfor den åbne kategori er der opdelt i yderligere kategorier alt efter, hvor meget din drone vejer. Det er derfor første step, at du skal vide, hvor meget din drone vejer.

Hvis eksempelvis din drone vejer mellem 250-900 gram, gælder der følgende krav til dig som pilot: Du skal være minimum 15 år eller under opsyn af en myndig person, du skal have læst og være bekendt med brugermanualen, og du skal have gennemført online træning og bestået en online-test. Herudover er der krav til, hvor du må flyve, og der er tekniske og operationelle krav.

Hvis din drone vejer under 250 gram frafalder mange af kravene – bl.a. alderskravet. Der er dog stadig krav om, hvor du må flyve, og der er tekniske og operationelle krav.

Den danske dronebekendtgørelse

Til at supplere det europæiske regelsæt har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udformet en række dronebekendtgørelser, der trådte i kraft 29. december 2021. Her finder du bl.a. oplysning om:

  • Alderskrav til flyvning i den åbne kategori
  • Krav om ansvarsforsikring
  • Krav om afstand til offentlige flyvepladser, militære områder og støjfølsomme naturområder
  • Regler om overflyvning af privat ejendom
  • Geografiske dronezoner og restriktionsområder

Du skal altså være bekendt med både de europæiske regler og danske regler, før du slår dig helt løs. Vi håber denne lille oversigt har skabt en smule klarhed. God flyvetur!